.. Počas nášho fungovania sa objem predaných balíčkov káv výrazne zvýšil. Nedalo nám nezamyslieť sa, aké množstvo obalov sa už len kvôli našej káve vyprodukuje. Nie je to len trend!! Ide hlavne o pocit zodpovednosti.

Bežné kávové obaly sú 3-vrstvové skladajúce sa z:
- fólie
- hliníku
- a občas z papiera alebo ďaľšej fólie
Takýto obal sa veľmi ťažko recykluje. Vďaka nášmu dodávateľovi obalového materiálu spoločnosti 2 Zet s.r.o. a jeho eshopu https://www.obalr.sk/ sme mali možnosť zakúpiť BIO-ekologicé obaly → papierové vrecká. Oproti predošlému chemickému obalu je toto vrecko vyrobené z kukurice. Tým pádom je možné tieto obaly plne kompostovať. 

Papierová etiketa, ktorú používame na označenie kávy, je vhodná do odpadu určeného na papier.

V pomyselnom reťazci:
Výrobca obalu →  distribútor obalu →  výrobca produktu →  spotrebiteľ = sme si našu úlohu a záväzok voči prírode splnili. Teraz je voľba na spotrebiteľovi.

Tieto obaly sú samozrejme technologicky a materiálovo náročnejšie na výrobu. Snažili sme sa tieto náklady neprenášať do cien našich balíčkových káv a tak sme 200g balenia nahradili 500g baleniami. 

Naše predošlé obaly boli typu 3-vrstvový DOYPACK so zipom a ventilom. 
Kompostovateľné 3-vrstvové doypacky so zipom a ventilom nie sú zatiaľ u nášho dodávateľa dostupné, ale priorita bola jasná →  KOMPOSTOVATEĽNÝ BIO OBAL a tak sú zatiaľ naše nové obaly bez zipu.
V priebehu roka 2020 sa budeme snažiť, aby sme nahradili všetky naše obaly doypackmi so zipom, avšak plne kompostovateľnými!!


Rovnako ako naše nové obaly na balíčkovú kávu, tak i všetky jednorázové poháre zamieňame za kompostovateľné. Všetky veľkosti pohárov sú vyrobené z kvalitného bieleho papiera. Po použití môžete tento pohár odhodiť do hnedého koša na biokompost alebo do modrého koša na papier. Tieto poháre totiž používame na podujatiach, kde sa spolu stretávame na kávičke. Vďaka tomu, že nie sú nijako aromatizované a sú plne kompostovateľné, tak i káva z nich chutí oveľa lepšie. 


Buďme ekologickí! :)